החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

הסדרת צומת כניסה צפונית לעין בוקק

עין בוקק

אזור: עין בוקק
סטטוס בתכנון

ביצוע כיכר תנועה בעלת 5 זרועות להסדרת גישה לסוללת צמח, כניסה לעין בוקק וכניסה למרכז מסחרי עתידי.

מועד התחלה מתוכנן: רבעון 4, 2017

תמונות מהפרויקט

נגישות